กรมกิจการเด็กและเยาวชนจับมือเอกชนปลูกฝังความซื่อสัตย์แก่เยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชนจับมือ บมจ.สื่อสากล ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายพลังเยาวชนและคนรุ่นใหม่ให้รักความซื่อสัตย์สุจริต ล่าสุดมีเยาวชนผ่านการอบรมกว่า 20,000 คน

นางสาวชไมพร ปภัสพงษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน กล่าวว่า ค่ายลมหายใจไร้มลทินเป็นกิจกรรมค่ายอบรมที่สนับสนุนสร้างให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในสังคม ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาตข้างหน้าได้นำวิถีความเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ที่ได้รับจากกิจกรรมออกไปชักจูงเพื่อน ๆ ในโรงเรียนและผู้คนในสังคมได้ตระหนักถึงการเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ที่จะช่วยลดปัญหาการคอรัปชั่นในสังคมได้ และนับเป็นกิจกรรมที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เห็นความสำคัญจึงประสานความร่วมกับบริษัท สื่อสากล จำกัด จัดขึ้นต่อเนื่องมาโดยตลอดรวม 12 ปี ล่าสุดมียอดเยาวชนที่ผ่านอบรมกว่า 20,000 คน

สำหรับกิจกรรมค่ายอบรม “ค่ายลมหายใจไร้มลทิน” รุ่นที่ 7 ปีนี้ จัดขึ้นที่สถาบันพระประชาบดี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายนนี้ โดยมีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า 100 คนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะได้รับโอกาสเรียนรู้จากเกื้อ แก้วเกต หรือปู่เกื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารค่ายพักแรมเป็นผู้ให้ความรู้

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์วอล์คแรลลี่ “ปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต” โดยเน้นความรู้คู่ความสนุกสนานรวมถึงได้รับฟัง “ประสบการณ์การสร้างเครือข่ายชมรมลมหายใจไร้มลทิน” จากรุ่นพี่ พัชรพล แดงสีดา ที่เคยรับการอบรมจากค่ายเยาวชนมาก่อนหน้านี้ที่มีผลงานสร้างเครือข่ายเยาวชน โดยมีสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับทั่วประเทศให้การสนับสนุน เด็กที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจาก ดย..-สำนักข่าวไทย