คปค.ขู่”บิ๊กอู๋”ไม่ให้พบปมถกเลือกตั้งบอร์ดสปส.จ่อร้องนายกฯ

เครือข่ายคปค. แจง “วิษณุ” เข้าใจผิด ปม เบรกเลือกตั้งบอร์ด ประกันสังคม ย้ำ ไม่เอี่ยวการเมือง พร้อม ขู่ “อดุลย์” ไม่ให้พบ หลังยื่นเรื่องขอคุยปมเลือกตั้งบอร์ดยังเฉย จ่อทำข้อเสนอตรงนายกฯ เมื่อวันที่ 22 ก.พ. นายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) กล่าวว่า ทาง คปค.ได้มีการหารือกันเมื่อวันที่ 17-18 ก.พ.ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.)

ซึ่งมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้เลือกบอร์ด สปส. ตามมาตรา 8 พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่ 4 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2558 แทนบอร์ดชุดเดิมที่ตั้งขึ้นตามมาตรา 44 แต่ก็หมดวาลระลงไปแล้วตั้งแต่เมื่อ 7 พ.ย.2560 ซึ่งหน้าที่ของสปส. คือต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง โดยคำนึงถึงสัดส่วนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของผู้ประกันตนและนายจ้าง คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งระเบียบวิธีการเป็นไปตามที่ระเบียบรัฐมนตรีกำหนด ดังนั้นการที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีออกมาระบุว่าเบรกการเลือกตั้งบอร์ด สปส. ต้องเข้ารัฐธรรมนูญ มาตรา 77 วรรคสอง ทางเครือข่ายมองว่าไม่เกี่ยวกัน การเลือกบอร์ด สปส.เป็นพ.ร.บ.อยู่แล้วแค่ออกกฎหมายลูกกำหนดระเบียบการการเลือกตั้งเท่านั้น  ไม่เกี่ยวกับที่รองนายกฯ พูดเลย

เครือค่าย คปค. มองว่าการเลือกบอร์ด สปส.เป็นประโยชน์ของผู้ประกันตน และนายจ่างที่มีตัวแทนจากลูกจ้าง นายจ้างอย่างแท้จริงเข้าไปบริหารกองทุนนี้ซึ่งเป็นเงินของเราส่วนใหญ่ การที่บอร์ดชุดนี้รักษาการไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีบอร์ใหม่นั้นตนเกรงว่าการบริหารจัดการอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร ระยะเวลาที่หมดวาระล่วงเลยมา 2-3 เดือนแล้วการดูนานๆ ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีต่อประกันสังคม ทางที่ดีกฎหมายเปิดช่องให้เลือกตั้งอยู่แล้วทำไม สปส.ไม่ดำเนินการออกอนุบัญญัติเพื่อให้มีการเลือกตั้งเสียที ทั้งๆ ที่ตามกฎหมายระบุว่าให้ออกอนุบัญญัติภายใน180 วันหลังจากพ.ร.บ.บังคับใช้นี่ล่วงเลยมากี่ปีแล้วก็ยังไม่มี ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีบอร์ดที่ตั้งขึ้นตามมาตรา 44 ก็เคยมีการตั้งอนุกรรมการยกร่างอนุบัญญัติแล้วแต่ก็ไม่ได้เดินหน้าต่อ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews