งานของดีศรีหริภุญชัย

บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน
ในทุกๆ ปีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และเกษตรแปรรูป บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ซึ่งเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านของจังหวัดลำพูนเป็นผู้ผลิต ภายในงานมีขบวนแห่ของกลุ่มแม่บ้าน การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การประกวดเรือนชนบท และการออกร้านขายสินค้าหัตถกรรมในราคาย่อมเยาให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้ร่วมชมและเลือกซื้อสินค้า

มหกรรมกลองหลวงล้านนา ไหว้สาพระพุทธบาทตากผ้า
วันที่จัดงาน: เดือนมีนาคม
สถานที่จัดงาน: ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง
ลำพูนเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งธรรมชาติ ทำให้ผู้คนในท้องถิ่นยังคงรักษาขนบธรรมเนียม และประเพณีดั้งเดิมไว้และตลอดทั้งปีมีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองและงานประเพณีที่สำคัญ ดังเช่น งาน “มหกรรมกลองหลวงล้านนา ไหว้สาพระพุทธบาทตากผ้า” เริ่มจัดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2544 เพื่อสืบสานอนุรักษณ์ประเพณีล้านนา ซึ่งคำว่า “สา” ภาษาเหนือหมายถึง การบูชา ภายในงานจัดให้มีขบวนแห่ ประกอบด้วยขบวนฟ้อนเล็บ สลุงหลวง น้ำมนต์ และขบวนกองหลวง กองสะบัดชัย กลองมองเชิง โดย แห่จากบริเวณทางเข้าวัดไปถึงโบสถ์เพื่อที่จะนำน้ำมนต์จากขบวนแห่ลงสรงรอยพระพุทธบาทตามประเพณี นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันการตี กลองสะบัดชัย กลองมองเชิง กลองหลวง และมหรสพอื่น ๆ มากมาย
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย
วันที่จัดงาน: เดือนพฤษภาคม
สถานที่จัดงาน: ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน
พระบรมธาตุหริภุญชัย เป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งของจังหวัดลำพูน ดังนั้นประเพณีสรงน้ำพระธาตุจึงเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ และเป็นที่สนใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงยึดถือและปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่วันขึ้น 11 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี จะมีประเพณีสรงน้ำพระธาติหริภุญชัย โดยนำน้ำพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพร เจ้าอยู่หัวฯ และเครื่องสักการะเพื่อประกอบพิธี รวมทั้งทางจังหวัดได้อัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จาก “ดอยขะม้อ” เข้าร่วม พิธีสรงด้วย บริเวณที่ทำพิธีอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระธาตุ นอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรม การประกวดตีกลองสะบัด ชัยในตอนกลางวัน การประกวดตีกลองหลวง และประกวดฟ้อนยองและฟ้อนเล็บในตอนกลางคืนอีกด้วย
งานเทศกาลลำไย
งานเทศกาลลำไย
งานเทศกาลลำไยวันที่จัดงาน: เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกปี
สถานที่จัดงาน: ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัด อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน ถือเป็นแหล่งผลิตลำไยมากที่สุดของประเทศนอกเหนือจากกระเทียม หัวหอม โดยงานเทศกาลลำไยนี้ ถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีของชาวจังหวัดลำพูน เพราะนอกจากทางจังหวัดได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตให้ แก่นักท่องเที่ยว และเกษตรกรด้วยกันแล้ว ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไยอีกด้วย

ภายในงานจะมีขบวนแห่รถลำไยที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม การประกวดธิดาชาวสวนลำไย การประกวดผลผลิตลำไย และออกร้านค้าจำหน่าย ประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อีกทั้งมีการจัดนิทรรศกาลทางวิชา การให้เกษตรกรให้นักท่องเที่ยวได้รับทั้งความรู้ทางวิชาการ และสามารถเลือกซื้อลำไยผลโต คุณภาพดี ราคาถูกได้
งานเจ้าแม่จามเทวีและกาชาดจังหวัดลำพูน
วันที่จัดงาน: เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
สถานที่จัดงาน: ณ สนามกีฬากลางจังหวัด อำเภอเมืองลำพูน
ทางจังหวัดลำพูนได้จัดงานนี้ขึ้นหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล ในงานจะมีการประกวด “นางสาวลำพูน” และ “ธิดาชาวยอง” การจัดนิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายทั้งภาครัฐและเอกชน มีการแสดงมหรสพต่างๆ การแสดงบนเวที การแสดงทางวัฒ นธรรมต่างๆ เช่น การฟ้อน การตีกลองสะบัดชัย ฯลฯ
งานอะเมซิ่งกะเหรี่ยง
งานเจ้าแม่จามเทวีและกาชาดจังหวัดลำพูน
งานเจ้าแม่จามเทวีและกาชาดจังหวัดลำพูน วันที่จัดงาน: เดือนธันวาคม
สถานที่จัดงาน: ณ หมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้
งานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่บ้านพระบาทห้วยต้ม ซึ่งมีสองชนเผ่าคือ กะเหรี่ยงโปวและกะเหรี่ยงปะกอ มีอาชีพทำเครื่องเงินขาย เพื่อเสริมรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัวนอกเหนือ จากการทำไร่ ภายในงานมีการแสดงการปั่นจักรยานโบราณ จากที่ว่าการอำเภอลี้ ไปจนถึงหมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม การชกมวยกะโน การแข่งขันเป่าเขาควาย การออกร้านขายเครื่องเงิน และผ้าทอของชาวกะเหรี่ยง และการประกวดผ้าทอ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม งานได้ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น. ///สวัสดีดอทคอม