ศาลหลักเมืองสี่มหาราช

นอกจากเป็นจุดพักรถที่ดีเยี่ยมระหว่างการเดินทางแล้ว ศาลหลักเมืองสี่มหาราชยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาเรา ย้อนกลับไปสู่ความรุ่งเรืองแห่งตำนานมหาราชทั้งสี่ของดินแดนไทย อันสืบเนื่องจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เมืองตากเป็นเมืองที่มีพระมหาราชเข้าในอดีตเสด็จมาชุมนุมกองทัพถึง 4 พระองค์ด้วยกัน กล่าวคือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชในคราวศึกชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ได้ทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแกลง แล้วยกทัพกลับราชอาณาจักรไทย โดยเสด็จผ่านเมืองตากเป็นแห่งแรก สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้ทรงนำทัพไปตีหัวเมืองฝ่ายเหนือ และได้สร้างวัดพระนารายณ์ ซึ่งในปัจจุบันอยู่ที่เชิงสะพานกิตติขจร และสุดท้ายคือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้เคยได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองตาก และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของอดีตมหาราชทั้งสี่พระองค์ จึงได้มีการจัดสร้างศาลหลักเมืองแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 และกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดตากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand