สถาบันฮาลาล มอ.เตรียมจัด WORLD HAPEX ส่งเสริม SMEs ฮาลาลผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม

ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของการจัดงานแสดงสินค้า และการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล หรือ WORLD HAPEX ในปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ประกอบการเข้าแสดงสินค้าจำนวน 240 คูหา และผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 17,000 คน ซึ่งมีส่วนในการกระตุ้นผู้ผลิตสินค้าบริโภค อุปโภค และบริการด้านฮาลาลของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ให้เกิดความตื่นตัวและสร้างโอกาสในการเผยแพร่แหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์ฮาลาล ให้เป็นที่รู้จักทั้งมุสลิมและศาสนิกอื่นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล นำไปสู่การทำงานร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้กำหนดจัด งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2561 หรือ WORLD HAPEX 2018 ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยจัดเป็นปีที่ 8 ในระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคมนี้ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ภายใต้แนวคิด “การส่งเสริม SMEs ฮาลาล ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม” (Promoting Halal SMEs through Reserch & Innovation) ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 8

ในปีนี้นอกจากจะมีการเผยแพร่จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ และบริการฮาลาลแล้ว ยังมีการประชุมระดับนานาชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน การสัมมนาและเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การสัมมนาการท่องเที่ยวฮาลาลของสมาพันธ์การท่องเที่ยว โดยคุณดำรง พุฒตาล การเสวนา หัวข้อ “การแพทย์โดยวิถีฮาลาล” โดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทอล์กโชว์ หัวข้อ “วัฒนธรรม การเดินทาง และความสวยงามของชีวิต” โดยคุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล เป็นต้น

ขอบคุณข่าวที่มีประโยชน์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์