สมาร์ทโฟนกับสุขภาพ

ปัจจุบันแนวโน้มของการใช้งานโทรศัพท์รูปแบบของสมาร์ทโฟนมีความทันสมัยมากขึ้น จากปริมาณการใช้งานอย่างต่อเนื่องจึงอาจส่งผลต่างๆ ดังนี้
สมาร์ทโฟนกับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น

1. การใช้นิ้วชี้จิ้ม หากต้องกดตัวอักษรด้วยนิ้วโป้ง จะต้องงอและเกร็งนิ้วโป้งทั้ง 2 ข้าง การกดลักษณะนี้บ่อยๆ อาจส่งผลทำให้เป็นโรคกลุ่มอาการอักเสบของเอ็นข้อมือโคนนิ้วโป้ง และการอักเสบของเอ็นที่นิ้วมือจนทำให้เกิดอาการนิ้วโป้งล็อก ซึ่งพบได้บ่อย 2. การถือสมาร์ทโฟนนานๆ ขณะใช้งาน อาจส่งผลทำให้เกิดอาการปวดบ่าและคอ เนื่องจากกล้ามเนื้อบ่าจะทำงานในลักษณะเกร็งคงค้าง 3. ตัวเครื่องสมาร์ทโฟนและตัวอักษรที่มีขนาดเล็ก ทำให้มองหน้าจอลำบาก จึงต้องก้มคอเพื่อให้มองดูหน้าจอได้ถนัดขึ้น ส่งผลทำให้กล้ามเนื้อคอและสายตาต้องทำงานหนัก ทำให้ปวดคอและตาได้ ความเครียดกับการใช้สมาร์ทโฟน การรับข้อมูลข่าวสารที่ส่งมาบ่อยๆ อาจส่งผลต่อสมาธิในการทำงาน หากบ่อยมากขึ้น อาจเป็นการรบกวนสมาธิการทำงาน จนก่อให้เกิดความเครียดและการตึงตัวของกล้ามเนื้อ หายใจติดขัด ภาวะความเครียดกับสมาร์ทโฟนนี้ สามารถสังเกตได้ชัดว่าเราเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่เครียด กรณีที่ 1 มักจะมีความกังวลเมื่อลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้าน กรณีที่ 2 เมื่อเที่ยวไกลๆ แล้วไม่มีสัญญาณของโทรศัพท์ ถ้ามีลักษณะดังกรณีที่ 1 ถือว่าค่อนข้างเครียดกับการใช้โทรศัพท์ ใช้สมาร์ทโฟนอย่างปลอดภัย คงเป็นเรื่องยากถ้าจะหลีกเลี่ยงการใช้สมาร์ทโฟน ดังนั้นจึงควรรู้จักใช้ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและห่างไกลจากการบาดเจ็บมากที่สุด ดังนี้ 1. ใช้งานพิมพ์ด้วยนิ้วมือเท่าที่จำเป็น 2. ใช้การพูดผ่านทางโทรศัพท์ หรือข้อความเสียง แทนการพิมพ์ 3. หลีกเลี่ยงการใช้งานต่อเนื่องนานๆ อาจทำการพักบ้างเพื่อลดการทำงานของกล้ามเนื้อ 4. ให้ยกสมาร์ทโฟนให้สูงขึ้นเพื่อลดการก้มคอและศีรษะ โดยอาจใช้หมอนรองแขนเพื่อลดการเกร็งตัวของบ่า 5. หากต้องการใช้สมาธิในการทำงาน ควรปิดการสื่อสารชั่วคราว 6. ขณะพัก ให้ทำการยืดเหยียดนิ้วและแขนให้สุด สลับกับการกำมือแน่น ช้าๆ สัก 10 ครั้ง หรืออาจทำการนวดคลายกล้ามเนื้อและเอ็นด้วยตนเองบ้าง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth