สวนสราญรมย์

เดิมที สวนสราญรมย์ หรือ พระราชอุทยานสราญรมย์ เป็นพระราชอุทยานเก่าแก่คู่พระนคร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่แล้วเสร็จในสมัยรัชกาล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สวนได้รับการตกแต่งให้สวยงามโดยนักออกแบบสวน ชาวอังกฤษนามว่าเฮนรี อาลาบาศเตอร์ ซึ่งได้เนรมิตสวนให้ดูทันสมัยตามรูปแบบตะวันตก

ในเวลาต่อมาได้กลายเป็นสวนสาธารณะใจกลางกรุงที่มีชื่อเสียง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ภายในเป็นที่ตั้งของอนุสาวรย์พระนางเรือล่ม หรือ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ฯ โดยรัชกาลที่ 5 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน แห่งความอาลัยรักที่มีต่อพระอัครมเหสี และพระราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ ผู้สิ้นพระชนม์ในอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งล่ม และจัดสร้างขึ้น ณ บริเวณที่พระนางเคยทรงพระสำราญ เมื่อครั้งมีพระชนม์ชีพ ตัวอนุสาวรีย์ทำจากหินอ่อน ประดับคำจารึกที่แสดงถึงความเศร้าโศกเสียใจจากความสูญเสีย นอกจากนี้ ภายในสวนยังมีศาลาสำหรับนั่งพักผ่อนชมสมวนอีกหลายจุด เช่น ศาลาเรือนกระจก ศาลากระโจมแตร ศาลาแปดเหลี่ยม และศาลาเจ้าแม่ตะเคียนทอง อีกทั้งยังมีน้ำพุพานโลหะ ซึ่งเป็นน้ำพุสไตล์ยุโรป ซึ่งเดิมเคยใช้ตกแต่งพระราชอุทยาน แต่ปัจจุบันกลายเป็นโบราณวัตถุทรงคุณค่า ที่มีอายุนับศตวรรษ ส่วนยามเย็นจะกลายเป็นสถานที่คึกคักไปด้วยผู้คน และกิจกรรมผ่อนคลายต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงดนตรี (มีทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล) การเต้นแอโรบิก รำกระบี่กระบอง รำมวยจีน โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาสัมผัส และร่วมทำกิจกรรมได้ทุกวัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand