ส.นักกฎหมายฯออกแถลงการณ์ ปล่อยตัว’ม็อบโรงไฟฟ้า’

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน  ออกแถลงการณ์ 3 ข้อ เรียกร้องปล่อยตัวผู้ถูกควบคุม เปิดพื้นที่มีส่วนร่วมนโยบายสาธารณะ ยุติการใช้ ก.ม.เป็นเครื่องมือจำกัดการตรวจสอบของปชช. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (HRLA) มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw) สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (UCL) มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน (CRC) ออกแถลงการณ์ให้ปล่อยตัวประชาชน

จากการควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และยุติการปิดกั้นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมของประชาชน ตามที่ชาวบ้านเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ได้จัดกิจกรรมเดินเท้าจากพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2560 เพื่อสื่อสารต่อสาธารณะถึงความไม่เป็นธรรมและผลกระทบที่ชาวบ้านได้รับจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและยื่นหนังสือต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมืองสงขลา ในวันที่ 28 พ.ย.

โดยวันที่ 24 พ.ย.เครือข่ายฯเริ่มเดิน พร้อมกับได้ยื่นแจ้งการชุมนุมสาธารณะต่อหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรเทพา และวันที่ 25 พ.ย. 2560 เวลา 13.30 น. ได้ยื่นหนังสือขอผ่อนผันการชุมนุมสาธารณะต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจ.สงขลาซึ่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจ.สงขลาได้ออกประกาศฉบับลงวันที่ 25 พ.ย.2560 ให้เลิกการชุมนุมสาธารณะภายในเวลา 18.00 น.ของวันดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นการชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และวันที่ 27 พ.ย. 2560 เวลาประมาณบ่ายโมง เมื่อเครือข่ายฯเดินทางถึงบริเวณแยกสำโรง อ.เมือง จ.สงขลา มีตำรวจประมาณ 1 กองร้อยตั้งจุดสกัดขบวนเดินเท้าของเครือข่าย และเวลาประมาณ16.20 น เจ้าหน้าที่ได้สลายการชุมนุม มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บและชาวบ้านจำนวนหนึ่งถูกควบคุมตัวไปองค์กรสิทธิมนุษยชนฯ มีความกังวลอย่างยิ่งต่อการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว และขอยืนยันหลักการสิทธิเสรีภาพที่รัฐต้องให้การเคารพและคุ้มครอง 3 ข้อ เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบเป็นสิทธิที่รับรองไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญ 2560 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามซึ่งข้อเท็จจริงการเคลื่อนไหวของเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน เห็นได้ชัดว่าเป็นการเคลื่อนไหวโดยสันติ  และมีวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรมเพื่อบอกกล่าวถึงความกังวลต่อโครงการการพัฒนาที่อาจจะก่อผลกระทบต่อชุมชน การที่เจ้าหน้าที่ปิดกั้น สลายการชุมนุมและจับกุมชาวบ้านจึงเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรม และเป็นการกระทำที่ไม่ขอบด้วยกฎหมาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews