เกมออนไลน์ เมอร์เฮลั่น!! กกท.ประกาศรับรอง E-Sport เป็นกีฬาแล้ว

เกมออนไลน์ เมอร์เฮลั่น!! กกท.ประกาศรับรอง E-Sport เป็นกีฬาแล้ว ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับชาวเกมเมอร์ที่อยากแข่งเกมส์เป็นอาชีพ เมื่อคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกาศในที่ประชุมบอร์ด กกท. ให้ อีสปอร์ต (E-Sports) เป็นชนิดกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558

โดยก่อนหน้านี้ได้มีการพลักดัน E-Sport ให้เป็นกีฬากันมาอย่างยาวนาน ซึ่งในที่ประชุมบอร์ด กกท. ก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยยังให้เหตุผลว่า การให้ E-Sport เป็นกีฬา อาจทำให้เยาวชนติดเกมส์มากยิ่งขึ้น แต่สุดท้ายมติในที่ประชุมก็เห็นด้วยกับการพลักดัน และมองว่ากีฬา E-Soprt มีการรับรองจากสหพันธ์กีฬานานาชาติ มีการจัดแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ซึ่งสุดท้ายเหลือเพียงแค่เสนอเรื่องเข้า ครม. เพื่ออนุมัติการบรรจุ E-Sports คือการแข่งขังกีฬาอย่างเป็นทางการ และให้ผู้จัดตั้งสมาคมกีฬาอีสปอร์ต เข้ามาจดทะเบียนกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทญต่อไป

credit: https://www.potatotechs.com/