เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งปีจักรราศี 12 ปี

แรงบันดาลใจจากจักรวาลวิทยาพุทธศาสนา Intrachai เป็นประตูที่สูงตระหง่านไปสู่สวรรค์ที่สัญลักษณ์เมา Meru ถูกล้อมรอบด้วยเจ็ดมหาสมุทร บนพื้นดินป่าแห่งนี้ได้รับการแทนที่ด้วยเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งปีจักรราศี 12 ปี แต่ละแบบจำลองมีดินจากที่ตั้งเดิมและช่วยให้ผู้คนสักการะดอกไม้ ยกตัวอย่างเช่นมหาวิหาร Mahabodhi ที่เคารพนับถือในอินเดียมีการทำซ้ำ

สำหรับผู้ที่เกิดในปีงูขนาดเล็กเจดีย์ Shwedagon ของพม่าในปีแห่งม้าพระธาตุดอยตุงของประเทศไทยซึ่งเป็นปีแห่งสุกรและพระเกริกแก้ว จุฬามณีสำหรับปีแห่งสุนัข ทำด้วยปูนซิเมนต์และตกแต่งด้วยทองคำพระพุทธรูปพระพุทธรูปพระมหาธาตุพระนครศรีอยุธยา (หลวงพ่อโต) ขนาด 32 เมตรเป็นเครื่องยืนยันถึงฝีมืออันยอดเยี่ยมของราชอาณาจักร พระพุทธรูปของพระพุทธเจ้าติดตั้งอยู่เหนือศีรษะและพระพุทธรูปเจ็ดวันนั่งอยู่บนซุ้มอันมหัศจรรย์ทำให้เป็นจุดท่องเที่ยวแบบครบวงจรสำหรับผู้แสวงบุญ