ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์เครื่องประดับโลก

กรุงเทพฯ 4 พ.ย.-ไทยจัดประชุมสมาพันธ์เครื่องประดับโลกปี 2560 ตอกย้ำเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จับมือสมาพันธ์เครื่องประดับโลก (CIBJO) ประกาศศักยภาพไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก จัดประชุม
สมาพันธ์เครื่องประดับโลก (CIBJO Congress 2017) ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

อย่างไรก็ตาม การประชุมสมาพันธ์เครื่องประดับโลก (CIBJO Congress 2017) เป็นงานประชุมด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์และแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกภายในปี 2564 ตามนโยบายของรัฐบาล

“การประชุมครั้งนี้มีคนในวงการอัญมณีและเครื่องประดับโลกเข้าร่วมมากกว่า 250 คน จึงจะเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ภาครัฐและผู้ประกอบการไทยได้พบปะสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีชื่อเสียงและนักลงทุนจากนานาชาติ อาทิ ผู้แทนจาก กลุ่มบริษัท De beers ผู้นำในธุรกิจการค้าเพชรระดับโลก CEO จากบริษัท Gemfields ผู้นำธุรกิจการค้าพลอยสี ตัวแทนจาก Vicenzaoro ผู้จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีเครื่องประดับและนาฬิกาชั้นนำของโลก รวมทั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมระดับโลก เข้าร่วมงาน ซึ่งจะร่วมเปิดทางสู่การทำธุรกิจร่วมกันต่อไปในอนาคต เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้ากลุ่มนี้จากประเทศไทยมากขึ้น ทำให้การค้าขยายตัวและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม จึงเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ” นางอภิรดี กล่าว

ทั้งนี้ งานประชุมสมาพันธ์เครื่องประดับโลก (CIBJO Congress 2017) เป็นการประชุมสามัญประจำปีของ CIBJO เพื่อแจ้งข้อสรุป แนวทางและการปรับเปลี่ยนนโยบายในเรื่องต่างๆ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ให้สมาชิกใน 42 ประเทศทั่วโลกทราบ และยังเป็นเวทีในการนำเสนอปัญหา และร่วมกันหาข้อสรุป และแนวทางการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของโลก โดยจัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 (จัดขึ้นที่ประเทศไทย) จนถึงปัจจุบัน

นอกจากวัตถุประสงค์หลักแล้ว การประชุมครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก รวมถึงยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตรวจสอบ เพื่อภาพลักษณ์ด้านความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าสำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทุกด้าน อาทิ พลอยสี เพชร ไข่มุก โลหะมีค่า ธรรมาภิบาลทางการค้า

“การประชุมหารือด้านอุปสรรค ปัญหา พร้อมแสวงหาทางออกร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของสมาชิกทั่วโลกขององค์กร CIBJO จะช่วยให้สามารถร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงยิ่งขึ้น ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งประเทศไทยจะได้ประโยชน์เช่นกัน เนื่องจากอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับถือเป็นภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจการค้าของไทย สร้างงานและรายได้ให้กับผู้ประกอบการตั้งแต่รายเล็กจนถึงรายใหญ่ และแรงงานในอุตสาหกรรมนี้มากกว่า 1 ล้านคน ทั้งคนคัดพลอย ช่างเจียระไน แรงงานทั่วไป รวมถึงยังสร้างรายได้ให้กับธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจการออกแบบ นิตยสาร แฟชั่น

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อส่งออกร้อยละ 80 ส่วนอีกร้อยละ 20 เป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ โดยในปี 2559 ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับอันดับ 10 ของโลก มีมูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย (รวมทองคำ) ปี 2559 รวม 14,246.83 ล้านเหรียญสหรัฐ (501,107.38 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 3.49 ของ GDP ของประเทศ ขณะที่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสร้างรายได้เข้าประเทศรวมกว่า 10,662.58 ล้านเหรียญสหรัฐ (364,020.73 ล้านบาท) นับเป็นสินค้าส่งออกสำคัญอันดับ 3 ของประเทศ

นางอภิรดี กล่าวเสริมว่า กิจกรรมครั้งนี้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก โดยในอนาคต หากมีการซื้อ-ขายอัญมณีและเครื่องประดับมากขึ้น จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ เนื่องจากสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าสำคัญของหลายจังหวัด เช่น อัญมณีเป็นแหล่งรายได้สำคัญของจังหวัดจันทบุรี ตราด กรุงเทพ กาญจนบุรี และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เครื่อง-ทองสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสุโขทัยและเพชรบุรี เครื่องเงินสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ น่าน และสุรินทร์ และเครื่องถม สร้างรายได้ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น

สำหรับการประชุม CIBJO Congress 2017 มีผู้แทนจากหน่วยงานและองค์กรด้าน อัญมณีและเครื่องดับระดับโลกตอบรับเข้าร่วมงาน อาทิเช่น Dr. Gaetano Cavalieri ประธานสมาพันธ์เครื่องประดับโลก (CIBJO) Mr. Sean Gilbertson ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) บริษัท GEMFILEDS เจ้าของธุรกิจเหมืองพลอยสีที่ใหญ่ที่สุดของโลก Mr. Stephane Fischler ประธาน Antwerp World Diamond Center หรือ AWDC ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมการดำเนินธุรกิจค้าเพชรและอัญมณีของเมือง Antwerp ประเทศเบลเยียม Mr. Corrado Facco กรรมการผู้จัดการกลุ่ม ITALIAN EXHIBITION GROUP องค์กรผู้จัดงานแสดงสินค้าในประเทศอิตาลี เป็นต้น

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.